Ριζικές αλλαγές στα πρότυπα πειραματικά

Αλλάζει άρδην ο θεσμός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. Το τελικό σχέδιο νόμου παρουσιάστηκε χθες στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Στο ίδιο ν/σ προβλέπεται η συγχώνευση γνωμοδοτικών οργανισμών, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας του υπ. Παιδείας, αλλά και η κατάργηση του Οργανισμού Εκδοσης Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων του στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, το οποίο μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». Οι συγχωνεύσεις θα οδηγήσουν σε αλλαγή στόχων των υπαρχόντων οργανισμών και θα επηρεάσουν την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που εργάζονται σήμερα σε αυτούς.
Ειδικότερα, τα βασικότερα στοιχεία του ν/σ που παρουσιάζει σήμερα η «Κ» σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ) είναι τα ακόλουθα:
- Στόχος τους είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας, η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών των ΑΕΙ και ιδίως των «καθηγητικών» σχολών, η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού.
- Ολα τα πειραματικά σχολεία θα συνδεθούν με πανεπιστήμια, δηλαδή με Παιδαγωγικά Τμήματα και τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές (φιλολογίες, φυσικομαθηματικά κ.λπ.), που παράγουν εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης.
- Δημιουργείται νέα διαφορετική διοικητική υποδομή για τα ΠΠΣ, με όργανο διοίκησης σε εθνικό επίπεδο τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ). Η σύνθεσή της θα είναι 7μελής και θα ορίζεται από τον υπ. Παιδείας, ο οποίος και θα αποφασίζει για τον ορισμό ενός σχολείου ως ΠΠΣ. Στη ΔΕΠΠΣ θα συμμετέχει εκπρόσωπος αποφοίτων πειραματικών.
- Αρμόδιο για τη διοίκηση κάθε ΠΠΣ θα είναι το 5μελές Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο, στο οποίο εκτός από πανεπιστημιακούς του συνδεδεμένου ΑΕΙ, τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο και τον διευθυντή του ΠΠΣ, θα μετέχει ένας εκπαιδευτικός του σχολείου που θα επιλέγεται από τη ΔΕΠΠΣ (η αρχική πρόταση έκανε λόγο για εκπρόσωπο των διδασκόντων).
- Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων θα επιλέγονται με κλήρωση. Οταν το δημοτικό είναι συνδεδεμένο με πειραματικό γυμνάσιο, οι απόφοιτοι δημοτικού μπορούν υπό προϋποθέσεις να συνεχίζουν στο γυμνάσιο. Η εισαγωγή στα πειραματικά λύκεια θα γίνεται κατόπιν εξετάσεων και τεστ δεξιοτήτων. Ομως, με απόφαση της ΔΕΠΠΣ μπορούν να εγγραφούν μαθητές με πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικανότητες. Οι προϋποθέσεις, τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες πιστοποίησης θα οριστούν με υπουργική απόφαση.
- Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν σε ΠΠΣ θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο και τουλάχιστον 4ετή διδακτική υπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση σε έως 5 (ή αρχική πρόταση έλεγε 15) πειραματικά. Η τελική επιλογή θα γίνεται από τη ΔΕΠΠΣ ενώπιον των μελών της οποίας θα πραγματοποιούνται οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων.
Από: 'Καθημερινή'

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε όταν γράφουμε έκθεση

Τα Ποιητικά Σχήματα Λόγου

Γεώργιος Βιζυηνός