Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2012

fokida education news: Οι νέες αλλαγές για τις Πανελλαδικές που θα συναντ...

fokida education news: Οι νέες αλλαγές για τις Πανελλαδικές που θα συναντ...: Με το ισχύον σύστημα των πανελλαδικών Εξετάσεων θα εισαχθούν στα ΑΕΙ οι σημερινοί μαθητές της Α Λυκείου .....

Unicef: 439.000 παιδιά στην Ελλάδα κάτω από το όριο της φτώχειας

Σύμφωνα με την έκθεση της Unicef για την «Κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012»,439.000 παιδιά στην Ελλάδα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το ποσοστό παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 23%, όταν για την Ευρώπη διαμορφώνεται στο 20,5%. Τα παιδιά στην Ελλάδα σήμερα συνιστούν μια ηλικιακή μειονότητα σε έναν πληθυσμό που συνεχώς γερνάει. Ο πληθυσμός των παιδιών υποχώρησε από το 32% του πληθυσμού το 1961 στο 19% το 2001, ενώ το 2011 έφθασε στο 17,4%. Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα από το 1960 μετρούν ένα μέλος λιγότερο. Από 3,78 το 1961 σε 2,65 μέλη σε κάθε νοικοκυριό το 2009. Το διάστημα 1991-2001, το ποσοστό των νοικοκυριών χωρίς παιδιά κάτω των 15 ετών αυξήθηκε κατά 27,5%. Με βάση την έκθεση της Unicef, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά επηρεάζονται περισσότερο από τη φτώχεια. Φτωχά νοικοκυριά είναι το 20,1% του συνόλου, ενώ το 33,4% των φτωχών νοικοκυριών είναι μονογονεϊκά. Το 2010 το 28,7% των νοικοκυριών με παιδιά βρισκόντουσαν σε φτώχεια ήκοινωνικό αποκλεισμό. Μάλιστα, στα νοικοκυριά …