Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2010
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ


1. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα να εργαστούν και ως λογιστές.


2. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (ΑΕΙ) αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, κάτι που εξασφαλίζεται και από τα Τμήματα των ΤΕΙ της Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα).


3. Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στο ΤΕΙ Χαλκίδας με έδρα τη Θήβα, που ανήκει στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο, έχει ανάλογο πρόγραμμα σπουδών με το Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με έδρα την Κατερίνη, που ανήκει στο 4ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο! Και τα δύο έχουν σχετικά καλές προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους τους.


4. Τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου έχουν μια σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος του Πειραιά που επιλέγουν την κατεύθυνση «Διεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονομικός …

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα αναφερόμενα εντός της ίδιας παραγράφου πανεπιστημιακά τμήματα ως ακολούθως:
1. «Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
2. «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση ιστορίας).
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2010

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι το μηχανογραφικό δελτίο των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Β΄) που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι, περίπου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr. To μηχανογραφικό δελτίο θα έχει τις ακόλουθες μεταβολές σε σύγκριση με το περυσινό:
1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο, θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
α) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο 4ο και στο 5ο επιστημονικό πεδίο
β) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, στο 5ο επιστημονικό πεδίο
γ) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, στο 1ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

2. Στις στρατιωτικ…
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αντιδράσεις προκαλεί στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας η διάταξη που έδωσε τελικά χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας για τις μετεγγραφές φοιτητών, με την οποία δεν περιορίζει τους αριθμούς των υποψήφιων τρίτεκνων οικογενειών αλλά απλώς τους ομαδοποιεί. Με τη διάταξη μπαίνει μεν πλαφόν 4% στις μετεγγραφές φοιτητών προς τα κεντρικά πανεπιστήμια, αλλά μόνο στην κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων (κάτω των 45.000).

Ακόμη σε περιπτώσεις αδελφών δίνεται η δυνατότητα να μετεγγράφονται ελεύθερα προς τα αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και νομού Θεσσαλονίκης. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι οι μετεγγραφές θα γίνονται στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους.

Στις περιπτώσεις των τριτέκνων οι μετεγγραφές παραμένουν ελεύθερες στον αριθμό. Εισάγεται όμως η πολιτική της ομαδοποίησης των υποψηφίων μεταξύ ομοειδών τμημάτων σε κοντινά πανεπιστήμια, ώστε οι δικαιούμενοι μετεγγραφής να μοιράζονται σε περισσότερες …