Τα πτυχία που οδηγούν στα σχολεία

Νέες, άγνωστες στους πολλούς ειδικότητες που οδηγούν στα σχολεία -κυρίως- της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει το σημερινό «ΕΘΝΟΣ Παιδεία». Εκτός από τα «κλασικά» τμήματα που είναι σε όλους γνωστά, όπως τα φυσικομαθηματικά, φιλολογικά κ.ά., τα οποία έχουν ως βασική προοπτική την απασχόληση στα σχολεία, υπάρχουν και ορισμένα άλλα τα οποία δίνουν τις ίδιες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση στις σχολικές μονάδες. Ο χρήσιμος οδηγός που παρουσιάζουμε σήμερα μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών, όσο αφορά τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Ειδικότερα, τα πτυχία που έχουν ενταχθεί -πέρα από τα κλασικά- στους κλάδους των εκπαιδευτικών είναι τα εξής: 

  • Στον κλάδο των Φιλολόγων εντάσσονται και τα πτυχία των Τμημάτων Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

  • Στον κλάδο των Μαθηματικών γίνεται δεκτό και το πτυχίο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή το πτυχίο του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  • Για τον κλάδο ΠΕ04 γίνονται δεκτά το Δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών ή το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή πτυχίο του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή το πτυχίο των Τμημάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αντίστοιχα.

  • Στον κλάδο ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται εφεξής και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία.

  • Για τον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές και του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  • Για τον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Επισημαίνεται πως για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15 - Οικιακής Οικονομίας γίνεται δεκτό μόνο πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας πανεπιστημίων του εσωτερικού ή ισότιμα αντίστοιχα του εξωτερικού.

Ποιες ειδικότητες εντάσσονται σε μηχανικούς - γεωπόνους
Οι φετινοί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για τον κλάδο ΠΕ12.04 Μηχανολόγων Μηχανικών γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (πρώην Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Όσον αφορά τον κλάδο ΠΕ14.04 Γεωπόνων - Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος εντάσσονται και πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, καθώς και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από 'Έθνος'

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε όταν γράφουμε έκθεση

Τα Ποιητικά Σχήματα Λόγου

Γεώργιος Βιζυηνός