Συνηθισμένα λάθη στις έννοιες λέξεων και εκφράσεων


 1. Η φράση «εξ απαλών ονύχων» σημαίνει παιδιόθεν, από την παιδική ηλικία (και όχι: «με το μαλακό», ακροθιγώς).
 2. «επί τούτω» σημαίνει ειδικά γι’ αυτό και όχι επίτηδες (το θέμα λύθηκε με μια επί τούτω ρύθμιση)
 3. «επί τούτου» σημαίνει επ’ αυτού, επάνω σ’ αυτό, σχετικά με αυτό και όχι ειδικά γι’ αυτό. (παρουσίασε το θέμα και συζητήθηκαν προτάσεις επί τούτου)
 4. «κατ΄ αρχήν» ή «καταρχήν» (=στα βασικά σημεία), Κατ΄ αρχάς (=αρχικά). Π.χ. «Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατ’ αρχήν», « Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε…»
 5. «ήκιστα» σημαίνει ελάχιστα ή καθόλου.
 6. «ευάριθμος» σημαίνει αυτός που μπορεί να μετρηθεί, άρα ο λίγος ή αυτός που έχει λίγα. Δεν είναι συνώνυμο του «πολυάριθμος» ούτε σημαίνει «πολλά».
 7. «αδολεσχία» είναι η ακατάπαυστη φλυαρία
 8. «αδρομερής» είναι ο γενικός, χοντρικός, χωρίς πολλές λεπτομέρειες
 9. Ο «κωδίκελος» είναι ο όρος που τροποποιεί διαθήκη
 10. «Λυδία λίθος» είναι, μεταφορικά, αυτό με το οποίο ελέγχεται, δοκιμάζεται κάτι.
 11. «Έωλος» σημαίνει χθεσινός, παλιός, ξεπερασμένος
 12. Συνηθισμένα λάθη στη φωνητική απόδοση ή στη γραμματική ουσιαστικών
 13. αγορανομία και όχι αγορονομία
 14. αγοραπωλησία και όχι αγοροπωλησία
 15. αεριωθούμενο και όχι αερωθούμενο
 16. ακατονόμαστος και όχι ακατανόμαστος
 17. αμάλγαμα και όχι αμάγαλμα
 18. άναρθρος και όχι άναρθος
 19. ανδριάντας και όχι αδριάντας
 20. ανενημέρωτος κι όχι ανημέρωτος
 21. ανεξεταστέος και όχι αναξεταστέος
 22. απογοήτευση και όχι απαγοήτευση
 23. αποδιοπομπαίος και όχι αποδιοπομπιαίος
 24. το απολωλός και όχι το απολωλόν
 25. άρδευση και όχι άρδρευση
 26. αρεοπαγίτης και όχι αεροπαγίτης
 27. αρχαιρεσίες και όχι αρχιερεσίες
 28. αφλογιστία και όχι αφλογισία
 29. γενεαλογικός και όχι γενεολογικός
 30. γενετικό και όχι γεννητικό
 31. δεισιδαιμονία και όχι δεισδαιμονία
 32. διαπρύσιος και όχι διαπύρσιος
 33. διελκυστίνδα και όχι διελκυνστίδα
 34. εμβάθυνση και όχι εμβάνθυνση
 35. ενάλιος και όχι ενιάλιος
 36. επίμονος και ποτέ επίμων (αλλά πείσμων)
 37. ευρεία χρήση και όχι ευρέα χρήση
 38. ινστιτούτο και όχι ινσντιντούτο
 39. Καραϊβική και όχι Καραβαϊκή
 40. καταχώριση (σε φακέλους) και όχι καταχώρηση
 41. κοινοτοπία, κοινότοπος και όχι κοινοτυπία, κοινότυπος
 42. κομπλιμέντο και όχι κοπλιμέντο
 43. λιποβαρής και όχι ελλιποβαρής
 44. μεγέθυνση, μεγεθυσμένος και όχι μεγένθυνση, μεγενθυμένος
 45. μεσοτοιχία και όχι μισοτοιχία
 46. Νηρηίδες και όχι Νηιρίδες
 47. Οκτώβριος και όχι Οκτώμβριος
 48. ορεσίβιος και όχι ορεισίβιος
 49. παρονομαστής και όχι παρανομαστής
 50. παλιρροϊκός και όχι παλοιρριακός
 51. πελιδνός και όχι πλεδινός ή πελινδός
 52. περιβαλλοντολόγος και όχι περιβαλλοντόγος
 53. η περίπολος και όχι το περίπολο
 54. πετρελαϊκός και όχι πετραλαιικός ή πετραλαϊκός
 55. πετρελαιοειδή και όχι πετραλαοειδή (!)
 56. πηχυαίος και όχι πηχαίος
 57. πνευμονολόγος και όχι πνευμονιολόγος
 58. πολιομυελίτιδα και όχι πολιμελίτιδα
 59. προγεννητικός και όχι προγενετικός
 60. προπετής και όχι προπέτης
 61. συμπαρομαρτούντα και όχι συμπαρομαρτυρούντα
 62. συνονθύλευμα και όχι συνοθύλευμα
 63. συνδαιτυμόνας και όχι συνεδαιτημόνας
 64. ο σωλήνας και όχι η σωλήνα
 65. η προβλήτα και όχι (το αρχ.) ο προβλήτας
 66. τιρμπουσόν και όχι τριμπουσόν
 67. υπερωκεάνιο και όχι υπερωκειάνιο
 68. υποβολιμαίος και όχι υποβολιμιαίος
 69. υποθηκοφυλακείο κι όχι υποθηκοφυλάκιο
 70. χλοοτάπητας και όχι χλωροτάπητας κλπ
 71. χρειώδη (τα) και όχι τα χρεώδη
 72. χρυσοποίκιλτος και όχι χρυσοποικίλητος
 73. η ψήφος και όχι ο ψήφος
 74. αυτοκινητικό δυστύχημα και όχι αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αλλά αυτοκινητιστικοί αγώνες.
 75. Συνηθισμένα λάθη στη φωνητική απόδοση ή στη γραμματική ρημάτων
 76. ανεξαρτητοποιούμαι και όχι ανεξαρτοποιούμαι
 77. αντεπεξέρχομαι και όχι ανταπεξέρχομαι
 78. αντικαθίστανται και όχι αντικαθιστώνται
 79. έχω απαυδήσει και όχι έχω απηυδήσει, αλλά: απηυδισμένος
 80. απογοητεύω και όχι απαγοητεύω
 81. αποκαθίστανται και όχι αποκαθιστώνται
 82. αποκτώνται και όχι αποκτούνται
 83. απεμπολώ και όχι απεμπολίζω
 84. απαθανατίζω και όχι: αποθανατίζω
 85. απαντά (π.χ. σε κείμενο) και όχι απαντάται
 86. απολαύει της εμπιστοσύνης και όχι απολαμβάνει
 87. αποτάθηκα, θα αποταθώ και όχι αποτάνθηκα, θα αποτανθώ
 88. αποτίνω (φόρο τιμής) και όχι αποτίω.
 89. ασχολούμαστε, ασχολούμασταν και όχι: ασχολιόμαστε
 90. διαλευκαίνω και όχι διαλευκάνω (αλλά θα διαλευκάνω)
 91. διανοήθηκαν η διενοήθησαν και όχι διανοήθησαν
 92. διατίθενται και όχι διατίθονται
 93. διηθώ και όχι διηθίζω
 94. εισέπραξα και όχι είσπραξα
 95. εκτίνω ποινή και όχι εκτίω
 96. ελλοχεύω και όχι ελογχεύω
 97. εξεπλάγην και όχι εκπλάγηκα(;)
 98. εξέφρασα και όχι έκφρασα
 99. εξοκέλλω και όχι εξοκείλλω
 100. θα επιστήσω και όχι θα εφιστήσω
 101. επλήγη (προτιμότερο από το: πλήχτηκε)
 102. καταπατούνται και όχι καταπατώνται
 103. καταχωρίζω (σε φακέλους), καταχώρισα και όχι καταχωρώ, καταχώρησα
 104. κατονομάζω και όχι κατανομάζω
 105. κοινολογώ και όχι κοινωνιολογώ
 106. κραδαίνω και όχι καρδαίνω
 107. μεγεθύνω και όχι μεγενθύνω
 108. παρεισφρέω, παρεισέφρησα και όχι παρεισφρύω, παρεισέφρυσα
 109. παρεξηγώ και όχι παραξηγώ
 110. περιθάλπω και όχι περιθάλπτω
 111. περισυλλέγω (αόρ. περισυνέλεξα) και όχι περισυνελλέγω
 112. προήχθην (προτιμότερο από το προάχθηκα)
 113. προοιωνίζομαι (π.χ. …την καταστροφή) και όχι προιωνίζω
 114. σιωπάς, σιωπά, (των) σιωπώντων) και όχι σιωπείς, σιωπεί, (των) σιωπούντων
 115. αποσιωπώμενος και όχι αποσιωπούμενος
 116. συνέβη (προτιμότερο από το συνέβηκε)
 117. συνέθεσα και όχι σύνθεσα
 118. συνελήφθη και όχι συλλήφθηκε
 119. στενοχωρώ και όχι στεναχωρώ
 120. αποκατεστάθη και όχι απεκατεστάθη
 121. τέξεται και όχι τεύξεται
 122. τίθενται και όχι τίθονται
 123. τυρβάζω και όχι τρυβάζω
 124. υποθάλπω και όχι υποθάλπτω
 125. χαράχτηκε και όχι χαράκτηκε (αλλά, χαρακτήρας)
πηγή: ' Γνωμικολογικόν '

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε όταν γράφουμε έκθεση

Τα Ποιητικά Σχήματα Λόγου

Γεώργιος Βιζυηνός