Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2012
Οι ενδεικτικές απαντήσεις που έδωσε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

Α1.  Πεζολογία: καθημερινό λεξιλόγιο (κάπως ξέρεις...)  ανισοσύλλαβος στίχος  ανισόστιχες στροφές  απουσία ομοιοκαταληξίας Ιδιότυπη γλώσσα  ιδιωματισμοί (κάμνουνε) λόγιες λέξεις (είς σε, Ποιήσεως, του άλγους, έν Φαντασία καί Λόγω, κ.ά.) Σύμβολα: φάρμακα, μαχαίρι, πληγή, κ.ά.
Β1.  Ο  μακροσκελής  τίτλος σε  σχέση  με  το  ποίημα  δίνει την εντύπωση κάποιας ιστορικότητας. Χωρίζεται με την άνω τελεία σε δύο άνισα μέρη:  Το α' μέρος πληροφορεί: •        για το συναίσθημα ενός προσώπου •        για το πρόσωπο: Ιάσων Κλεάνδρου •        για την ιδιότητα του πρόσωπου: ποιητής •        για το χώρο: Κομμαγηνή
To β' μέρος υποστηρίζει, συμπληρώνει και. δίνει έμφαση στην εποχή των ανακατατάξεων Με τον τίτλο ο ποιητής αποδίδει το συναίσθημα στον ανύπαρκτο Ιάσωνα:                                                                     1) για να μην ομολογήσει την προσωπική θλίψη,                                                                  …