ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝΑ1. Στο κείμενο ο αρθρογράφος πραγματεύεται τη χρήση του διαδικτύου στη σύγχρονη κοινωνία. Το διαδίκτυο σήμερα, σε αντίθεση με το παρελθόν, προσφέρει ισότιμα και δημοκρατικά τη γνώση σε όλους. Γι’ αυτήν την ανάπτυξη υπάρχουν ενστάσεις, οι οποίες αφορούν τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί, το χάσμα μεταξύ αναπτυγμένων και τριτοκοσμικών χωρών και το ψηφιακό χάσμα που δημιουργείται από την άνιση πρόσβαση σ’ αυτό. Ωστόσο, η επανάσταση του διαδικτύου είναι πραγματικότητα και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν ισότιμα σ’ αυτό, είτε ως αναγνώστες είτε ως συγγραφείς. Οι συνέπειες είναι αφενός μεν η εξάλειψη της παραδοσιακής ιεραρχίας και αφετέρου τα ψυχοφθόρα συναισθήματα από την πολλαπλότητα και την πληθώρα των διαθέσιμων πληροφοριών . Στο τέλος, ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως οι παραπάνω αντιδράσεις είναι φυσιολογικές καθώς οποιαδήποτε επανάσταση, ιδιαίτερα αυτές του πνευματικού τομέα, προκαλούν σύγχυση, τέτοια που χαρακτηρίζει κάθε μεταβατική εποχή.

Β1. Η οργανωμένη κοινωνία, εκτός από τους θεσμούς της, διακρίνεται για τις κοινές επιδιώξεις και δράσεις των μελών της. Για να καταστεί αυτό εφικτό, ως απαραίτητη προϋπόθεση κρίνονται οι κοινές εμπειρίες και προσλαμβάνουσες που έχουν. Μόνο τότε, κρίνοντας από το παρελθόν, τα λάθη και τις επιτυχίες της κοινότητας, μπορούν να λειτουργήσουν συλλογικά, με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Έχοντας λοιπόν κοινό οραματισμό και επιδιώξεις για το μέλλον είναι όχι μόνο αποτελεσματικοί στους στόχους τους, αλλά πραγματώνουν και την έννοια της συλλογικότητας και της αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης.B2.α) Ο συγγραφέας αναπτύσσει τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου του: 1. με διαίρεση: στη θεματική πρόταση της παραγράφου του αναφέρει «τρεις γκρίνιες» για τον «ανύπαρκτο εκδημοκρατισμό της γνώσης» και στη συνέχεια τις απαριθμεί: «Η μια είναι η άρνηση της τεχνολογίας ... του δυτικού κόσμου με την Αφρική». (Διαιρετέα Έννοια : Τρεις γκρίνιες - Διαιρετική Βάση : Η στάση απέναντι νέα τεχνολογία - Μέρη διαίρεσης: « Η μία ... υπάρχουν.», « Η δεύτερη ... Αφρικής.» , « Η τρίτη ... Αφρική.»)

2. με παράδειγμα: στην προσπάθειά του να στηρίξει την άποψή του για πιθανούς κινδύνους της τεχνολογίας, αναφέρει το βιβλίο του Πολ Βιρίλιο, «Πληροφοριακή βόμβα» και την πρώτη Βίβλο του Γουτεμβέργιου στις αρχές του 19ου αιώνα.

Β2. β) Θεματική πρόταση: «Σ’ αυτόν τον υπαρκτό... τις γκρίνιες».
Σχόλια -Λεπτομέρειες: «Η μία είναι... με την Αφρική».
Κατακλείδα: δεν υπάρχει.

Β3. α) «Πληροφοριακή βόμβα»: ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εισαγωγικά για να μεταφέρει τον τίτλο του βιβλίου του Πολ Βιρίλιο.
«Τι να το κάνω εγώ το εμβόλιο ... για τον πυρετό;»: ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εισαγωγικά για να μεταφέρει αυτούσια την άποψη τρίτου με μορφή ευθείας ερωτηματικής πρότασης.
«Πληροφοριακό άγχος» ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εισαγωγικά για να μεταφέρει μια συγκεκριμένη επιστημονική ορολογία της Ψυχολογίας.


Β3. β) Παραδείγματα μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας:

1. κύμα εκδημοκρατισμού
2. ορθώνονται τρεις γκρίνιες
3.κατακερματισμό της εμπειρίας
4. πλημμύρα αιρετικών κειμένων
5. το παλιό δεν έχει πεθάνει

Β4. α) πιθανών : ενδεχόμενων
ξεχνάς : λησμονείς
κατακερματισμό : κομμάτιασμα
μετατρέπεται : μεταβάλλεται
διασπείρει : σκορπίζει
Β4. β) υπαρκτό : ανύπαρκτο
άρνηση: αποδοχή
σίγουρος : αβέβαιος
προσβάσιμο : απροσπέλαστο
λογικό : παράλογο


Γ1. Προσφώνηση,
Πρόλογος: Στα πλαίσια της ημερίδας που διοργανώνει το σχολείο μας με θέμα τη χρήση του διαδικτύου…Αναφορά στην τεχνολογία, στο διαδίκτυο ως τεχνολογικό προϊόν, στην προσπάθεια του υπουργείου για την ανάπτυξη του ψηφιακού σχολείου.

Η προσφορά του διαδικτύου στον τομέα της γνώσης:
- Καθιστά δυνατή την πρόσβαση, συγκέντρωση, καταγραφή αλλά και επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα. - Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, διεθνή βιβλιογραφία, επιστημονικά κέντρα και βάσεις δεδομένων. - Επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε μελετητές και επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο. - Έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για γεγονότα αλλά και επιστημονικές κατακτήσεις από τη χώρα μας και ολόκληρο τον κόσμο.
- Γνώση και εξοικείωση με τον πολιτισμό των άλλων λαών .- Πληροφόρηση για πολιτιστικά ζητήματα : τέχνη, αθλητισμός, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κινηματογράφος, μουσική. - Ψυχαγωγία.       - Ηλεκτρονικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπου γίνεται ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, γνώσεων.      - Δια βίου εκπαίδευση μέσω των ανοικτών πανεπιστημίων και προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης.
Τρόποι δημιουργικής αξιοποίησης του διαδικτύου στα πλαίσια του σχολείου:                                                                                       - Με την αναδιαμόρφωση του μαθήματος της πληροφορικής ώστε να προβάλλεται περισσότερο ο παιδευτικός ρόλος του διαδικτύου. - Με τη δημιουργία στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής ιστοσελίδων ειδικού ή γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. - Με τη χρήση του διαδικτύου και στα υπόλοιπα μαθήματα μέσω διαδραστικών πινάκων. - Με τη χρήση του για παροχή γνώσεων για θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές. - Με τη χρήση του για πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αρχεία, ερευνητικά κέντρα για άντληση πληροφοριών χρήσιμων για τον εμπλουτισμό των γνώσεων αλλά και την εκπόνηση εργασιών. - Με την προώθηση της άμεσης επαφής, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μαθητών και σχολείων στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. - Με την εξοικείωση που προσφέρει με τις νέες τεχνολογίες οι οποίες πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας - Με τη δημιουργία ηλεκτρονικών προγραμμάτων διδασκαλίας που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά προς τους νέους καθώς συνδυάζουν εικόνα, λόγο και ήχο. - Με τη διδασκαλία εξ αποστάσεως και τη διασύνδεση των μαθητών με το σχολικό δίκτυο ή και άλλα τοπικά ή διεθνή δίκτυα (αναφορά στην καινοτόμο δράση του υπουργείου Παιδείας με τα ηλεκτρονικά φροντιστήρια). - Με το να οδηγεί το μαθητή στην αυτενέργεια οξύνοντας την κριτική, αντιληπτική του ικανότητα και την ερευνητική του διάθεση.

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν: -Κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. -Αποσύνδεση του εκπ/κού συστήματος από τη στείρα απομνημόνευση των σχολικών εγχειριδίων. -Συνειδητοποίηση της ωφέλειας του διαδικτύου απ’ όλους τους εκπαιδευτικούς και απομάκρυνση από τυχόν απαρχαιωμένες αντιλήψεις. -Επισήμανση σε κάθε περίπτωση των κινδύνων που κρύβει το διαδίκτυο. -Εκπαιδευτικά κονδύλια εκ μέρους της πολιτείας για να έχουν όλοι οι μαθητές τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ΑποφώνησηΣε κάθε περίπτωση οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Άλλωστε, όπως τονίζεται και στις οδηγίες προς τους εξεταζόμενους, κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε όταν γράφουμε έκθεση

Τα Ποιητικά Σχήματα Λόγου

Γεώργιος Βιζυηνός