ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ Λυκείου
Θα παρέχεται στους μαθητές γενική παιδεία με 7 υποχρεωτικά μαθήματα:
1.Ελληνική γλώσσα (Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία)
2. Θρησκευτικά
3.Ιστορία
4.Μαθηματικά
5.Ξένη Γλώσσα
6.Φυσικές επιστήμες (Φυσική-Χημεία- Βιολογία)
7.Φυσική Αγωγή
Επιπλέον, οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέγουν μια Ερευνητική Εργασία ανά τετράμηνο με θέμα που θα εντάσσεται στους κύκλους: «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», «Τέχνη και Πολιτισμός», «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Οι εργασίες θα γίνονται υπό την καθοδήγηση ενός ή περισσότερων καθηγητών οι οποίοι θα επιμορφωθούν κατάλληλα τον Ιούνιο  και θα αναρτώνται στο διαδίκτυο. Μία από τις εργασίες μπορεί να γίνεται στα Αγγλικά.

Β΄ Λυκείου
Θα ξεκινάει η εξειδίκευση των μαθητών με δύο κατευθύνσεις (Α και Β) που θα έχουν 10 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής. Οι δύο κατευθύνσεις θα έχουν 7 κοινά μαθήματα
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
2.Φυσική Αγωγή
3.Ερευνητική Εργασία
4.Θρησκεία & Κόσμος
5.Αρχές Οικονομίας & Διοίκησης
6.Ιστορία
7.Μαθηματικά

 Στα υπόλοιπα μαθήματα  οι μαθητές θα επιλέγουν ανάμεσα σε θετικά:  
Φυσική -Χημεία και Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών στην Α κατεύθυνση
ή σε «κλασικά»:  
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Φιλοσοφία και Αρχές Φυσικών & Περιβαλλοντικών Επιστημών στη Β κατεύθυνση.
Παράλληλα, οι μαθητές και των δύο κατευθύνσεων θα μπορούν να επιλέγουν δύο μαθήματα - αν το επιθυμούν σχετικά με τις ανάγκες τους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση -  για να κάνουν «εμβάθυνση». Πρόκειται για ένα είδος «φροντιστηρίου», στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούν να λύνουν τυχόν απορίες ή να εμβαθύνουν στην ύλη με περισσότερες ασκήσεις, εργασίες κ.ά.

Γ΄ Λυκείου
Οι κατευθύνσεις θα γίνονται τρεις (Α, ΑΒ, Β) με τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και δύο επιλογής.
Η κατεύθυνση Α θα δίνει έμφαση στις Θετικές Επιστήμες με υποχρεωτικά τα μαθήματα:  
1.Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία,     
2.Ερευνητική Εργασία                                                 
3.Ιστορία                                                                
4.Μαθηματικά                                                                 
5.Φυσική                                                                            
6.Χημεία                                                                         
7.Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών                              
8.Φυσική Αγωγή      

Η κατεύθυνση ΑΒ θα αφορά στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες με υποχρεωτικά τα μαθήματα:       
1.Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία,                
2.Ερευνητική Εργασία,                                                  
3.Ιστορία,                                                              
4.Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,        
5.Μικροοικονομική & Μακροοικονομική,                        
6.Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
7.Εφαρμογές Πληροφορικής,                                           
8.Φυσική Αγωγή.                                                                            

Τέλος, η κατεύθυνση Β θα δίνει έμφαση στις Νομικές, Φιλοσοφικές και Πολιτικές Επιστήμες με υποχρεωτικά τα μαθήματα:                                                                                                                                                                         
1.Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία,                  
2.Ερευνητική Εργασία,                                                    
3.Ιστορία,                                                                          
4.Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία,    
5.Κοινωνιολογία,                                                             
6.Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς,  
7.Λατινικά                                                                          
8.Φυσική Αγωγή.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε όταν γράφουμε έκθεση

Τα Ποιητικά Σχήματα Λόγου

Γεώργιος Βιζυηνός