Κάλεσμα του Συνηγόρου του Παιδιού

 Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς 2006-2007 ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητα του ως Συνήγορος του Παιδιού , καλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σε μια κοινή προσπάθεια, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία.                    
  Η βία είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο που συνδέεται με την ανισότητα, την αποξένωση, τις διακρίσεις, τη φτώχια , τον αποκλεισμό, την κρίση στις οικογενειακές σχέσεις, το άγχος, τις συγκρουόμενες αξίες και διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Η ανεπάρκεια των υπηρεσιών στήριξης, ιδίως των αδυνάτων, και η ελλιπής παιδεία δημοκρατίας και συνδιαλλαγής συντείνουν στην αναπαραγωγή της βίας.                                  
    Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας. Θεσμοί και λειτουργοί της Πολιτείας έχουν υποχρέωση να μεσολαβούν για την προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται αντιμέτωπο με σωματική , λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική ή άλλης μορφής βία. Κρίσιμή είναι και η συμβολή όλων των πολιτών, ενηλίκων και ανηλίκων σε μια τέτοια προσπάθεια                       
    Ο Συνήγορος του Παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη του τις διαστάσεις που λαμβάνει η βία στα σχολεία- για την οποία ενημερώνεται μέσω αναφορών, από τα ίδια τα παιδιά που επισκέπτεται στα σχολεία και από υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη-θεωρεί ότι είναι απαραίτητο εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς να εντείνουν τις προσπάθειες τους για τη θωράκιση των σχολικών κοινοτήτων από φαινόμενα βίας. Συγκεκριμένα, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καλεί όλα τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων να συμβάλλουν ώστε:        
· Μέσα σε κάθε σχολική μονάδα και σε κάθε τάξη να αναπτύσσεται διαρκής διάλογος και να συμφωνούνε κανόνες για την ειρηνική συνύπαρξη και για την επίλυση των διαφορών.                                    
 · Οποιεσδήποτε πράξεις βίας εκδηλώνονται μέσα ή έξω από το χώρο του σχολείου και έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία του ή αίσθηση ασφάλειας των μελών της σχολικής κοινότητας, να αντιμετωπίζονται μέσα από διαδικασίες συνδιαλλαγής και κατανόησης. Η επιβολή κυρώσεων πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο που λαμβάνεται, αφού έχει προηγηθεί ο ανοικτός διάλογος, η υποστήριξη των εμπλεκόμενων μερών με σεβασμό στις ανάγκες τους και η αναζήτηση συμφωνιών που διευκολύνουν την καλή λειτουργία των ομάδων και των εκπαιδευτικών διαδικασιών.                                
    · Όταν ο χειρισμός συγκεκριμένων υποθέσεων ξεφεύγει από την αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών, χρειάζεται να καλούνται οι γονείς και να αξιοποιούνται, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, ειδικοί επαγγελματίες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ) που θα ανατρέξουν στα βαθύτερα αιτία συμπεριφορών και θα προσφέρουν συμβουλευτική και υποστήριξη σε όσους την έχουν ανάγκη. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχει μάλιστα υποχρέωση των εκπαιδευτικών να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές. 
· Η συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στην επίλυση των συγκρούσεων και στην καταπολέμηση των φαινόμενων βίας είναι απαραίτητη, και πρέπει να καλλιεργείται και να ενισχύεται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα μέλη των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να αναδείξουν υπερασπιστές του δικαιώματος τους για μια δημοκρατική και ασφαλή σχολική ζωή. Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Συνήγορος του Παιδιού, μπορεί να διαμεσολαβεί προς τις αρμόδιες αρχές, ύστερα από αίτημα των ενδιαφερομένων, σε κάθε περίπτωση που οι αρμόδιοι θεσμοί και λειτουργοί αδυνατούν να προστατεύσουν επαρκώς τα δικαιώματα των παιδιών για μια ειρηνική σχολική ζωή, που παράλληλα είναι και δικαιώματα των εκπαιδευτικών, των γονέων και όλης της κοινωνίας.
          ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ :  http://www.0-18.gr/

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε όταν γράφουμε έκθεση

Τα Ποιητικά Σχήματα Λόγου

Γεώργιος Βιζυηνός